Merritt Ukulele  Circle – ( MUC ) 

Ukulele Resources Page 

MUC Songbook

MUC Gig Setlists

MUC Learning Links

MUC Videos

MUC Ukulele Rental

Richard’s Ukulele Tutorials